"early tenant" — Słownik kolokacji angielskich

early tenant kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pierwszy dzierżawca
  1. early przymiotnik + tenant rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The name was given because most of the early tenants were associated with the petroleum industry.

    Podobne kolokacje: