"early score" — Słownik kolokacji angielskich

early score kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wynik
  1. early przymiotnik + score rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I like to use my flat stones to knock out the other guy's early scores.

    Podobne kolokacje: