"score" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

score rzeczownik

rzeczownik + score
Kolokacji: 97
test score • film score • box score • math score • music score • credit score • team score • score of several points • background score • ...
score + rzeczownik
Kolokacji: 11
score line • score sheet • score card • Score Quiz Thrifty Flying • score win • ...
score + czasownik
Kolokacji: 81
score comes • test score indicates • score rises • score includes • score goes • score wins • ...
czasownik + score
Kolokacji: 121
settle scores • keep score • include scores • score with a score • save one's score • defeat by a score • win with a score • ...
przymiotnik + score
Kolokacji: 119
high score • average score • final score • original score • musical score • low score • total score • aggregate score • perfect score • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
2. average score = przeciętny wynik average score
5. musical score = ścieżka dźwiękowa z muzyką filmową musical score
7. total score = całkowity wynik total score
8. top score = partytura szczytu top score
9. aggregate score = partytura łącznego wyniku aggregate score
10. perfect score = doskonały wynik perfect score
11. overall score = ogólny wynik overall score
12. combined score = łączny wynik combined score
13. orchestral score = partytura orkiestrowa orchestral score
14. best score = najlepszy wynik best score
15. big score = duży wynik big score
16. old score = stary wynik old score
17. new score = nowy wynik new score
18. only score = jedyny wynik only score
19. good score = dobry wynik good score
20. full score = pełna partytura full score
21. standardized test score = standaryzowany wynik testu standardized test score
22. individual score = indywidualny wynik individual score
23. first-class score = pierwszej kategorii wynik first-class score
24. possible score = możliwy wynik possible score
25. weighted score = wyważony wynik weighted score
26. maximum score = maksymalny wynik maximum score
27. composite score = złożony wynik composite score
28. personal score = osobisty wynik personal score
29. complete score = pełny wynik complete score
31. minimum score = partytura minimum minimum score
32. electronic score = elektroniczny wynik electronic score
33. vocal score = wokalny wynik vocal score
34. entire score = cały wynik entire score
35. better score = lepszy wynik better score
przyimek + score
Kolokacji: 18
of scores • in scores • among scores • including test scores • on that score • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.