"high score" — Słownik kolokacji angielskich

high score kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysoki wynik
  1. high przymiotnik + score rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The two higher scores were both made in the 19th century.

    Podobne kolokacje: