"early prosperity" — Słownik kolokacji angielskich

early prosperity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny dobrobyt
  1. early przymiotnik + prosperity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some of Corning's early prosperity came from the feeder canal system exposure.

    Podobne kolokacje: