"early location" — Słownik kolokacji angielskich

early location kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna lokalizacja
  1. early przymiotnik + location rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some early locations had lobbies, but almost all were fresco-walk-up style.

    Podobne kolokacje: