"early judgment" — Słownik kolokacji angielskich

early judgment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne orzeczenie
  1. early przymiotnik + judgment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is peak season for early judgments on President Bush.

    Podobne kolokacje: