ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"judgment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

judgment rzeczownik

rzeczownik + judgment
Kolokacji: 14
summary judgment • court judgment • value judgment • business judgment • default judgment • ...
judgment + rzeczownik
Kolokacji: 5
Judgment Day • judgment call • judgment seat • judgment error • judgment creditor
judgment + czasownik
Kolokacji: 15
judgment comes • judgment makes • judgment tells • judgment proves • judgment goes • ...
czasownik + judgment
Kolokacji: 53
make judgments • pass judgment • give judgment • use one's judgment • trust one's judgment • render judgment • ...
przymiotnik + judgment
Kolokacji: 111
better judgment • final judgment • poor judgment • moral judgment • bad judgment • good judgment • best judgment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. better judgment = lepsze orzeczenie better judgment
2. good judgment = dobre orzeczenie good judgment
4. poor judgment = biedne orzeczenie poor judgment
5. moral judgment = moralne orzeczenie moral judgment
6. bad judgment = złe orzeczenie bad judgment
7. best judgment = najlepsze orzeczenie best judgment
8. political judgment = polityczne orzeczenie political judgment
10. subjective judgment = orzeczenie przypadku podmiotu subjective judgment
11. independent judgment = niezależne orzeczenie independent judgment
12. harsh judgment = surowe orzeczenie harsh judgment
13. legal judgment = prawne orzeczenie legal judgment
14. critical judgment = kluczowe orzeczenie critical judgment
15. human judgment = ludzkie orzeczenie human judgment
przyimek + judgment
Kolokacji: 15
to judgment • of judgment • in one's judgment • on one's judgment • against one's judgment • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.