"early collection" — Słownik kolokacji angielskich

early collection kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesne kolekcjonowanie
  1. early przymiotnik + collection rzeczownik
    Silna kolokacja

    The origins of the early Italian collection are interesting.

    Podobne kolokacje: