"early choice" — Słownik kolokacji angielskich

early choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny wybór
  1. early przymiotnik + choice rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Easy Goer, under top weight of 127 pounds, is the early 3-5 choice.

    Podobne kolokacje: