"draw responses" — Słownik kolokacji angielskich

draw responses kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedzi losowania
  1. draw czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Whatever the words were, they drew a response from the people on both banks.

powered by  eTutor logo