"draw a response" — Słownik kolokacji angielskich

draw a response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyciągnij odpowiedź
  1. draw czasownik + response rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Whatever the words were, they drew a response from the people on both banks.

powered by  eTutor logo