"draw response" — Słownik kolokacji angielskich

draw response kolokacja
Popularniejsza odmiana: draw a response
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odpowiedź losowania
  1. draw czasownik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Whatever the words were, they drew a response from the people on both banks.

powered by  eTutor logo