Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"disputing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "disputing" po angielsku

disputing

rzeczownik
 1. kwestionowanie, zakwestionowanie
 2. zgłaszanie pretensji do czegoś
 3. dyskutowanie, spieranie się
rzeczownik
 1. spór, kłótnia, sprzeczka, różnica zdań [policzalny lub niepoliczalny]
  Mary asserted that it was John who provoked that dispute. (Mary utrzymywała, że to John sprowokował tamtą kłótnię.)
  Don't start yet another dispute! (Nie rozpoczynaj kolejnej kłótni!)
  This dispute is pointless. (Ten spór jest jałowy.)
  My mother-in-law is the main cause of our family dispute. (Moja teściowa jest główną przyczyną naszej rodzinnej kłótni.)
  This dispute over inheritance is an insult to their father's memory. (Ten spór o spadek jest zniewagą dla pamięci ich ojca.)
 2. kontrowersja

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. kwestionować, zakwestionować
  She has always disputed the existence of God. (Ona zawsze kwestionowała istnienie Boga.)
  You can't dispute the fact that gravity exists. (Nie możesz zakwestionować faktu, że grawitacja istnieje.)
 2. zgłaszać pretensje do czegoś
 3. dyskutować, spierać się
  I always dispute with my colleague. (Zawsze spieram się z moim kolegą z pracy.)
  I dispute with my mom about everything. (Dyskutuję z moją mamą o wszystkim.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.