ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic victory" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic victory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczne zwycięstwo
  1. diplomatic przymiotnik + victory rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The trip constitutes an early diplomatic victory for the new prime minister, who assumed office on Sept. 26.

powered by  eTutor logo