"consecutive victory" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kolejne zwycięstwo
  1. consecutive przymiotnik + victory rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The club record of 11 consecutive victories was set in 1927 and 1928.

powered by  eTutor logo