PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic success" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic success kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny sukces
  1. diplomatic przymiotnik + success rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was thought that a diplomatic success would make the country forget liberty in favour of glory.