ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic process" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic process kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny proces
  1. diplomatic przymiotnik + process rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The next diplomatic process concerned the men who were responsible for the girls.

powered by  eTutor logo