"political process" — Słownik kolokacji angielskich

political process kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): proces polityczny
  1. political przymiotnik + process rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is never too early to get involved in the political process of our great nation.

powered by  eTutor logo