"process" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

process rzeczownik

rzeczownik + process
Kolokacji: 411
peace process • selection process • manufacturing process • production process • application process • review process • ...
process + rzeczownik
Kolokacji: 19
process right • process control • process clause • process server • process improvement • ...
process + czasownik
Kolokacji: 132
process involves • process occurs • process requires • process begins • process leads • process continues • process includes • ...
czasownik + process
Kolokacji: 93
process required • process called • process known • study processes • accelerate the process • undergo a process • repeat the process • ...
przymiotnik + process
Kolokacji: 486
political process • due process • whole process • democratic process • creative process • legislative process • entire process • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
1. political process = proces polityczny political process
2. due process = sprawiedliwy proces due process
3. whole process = cały proces whole process
5. creative process = proces twórczy creative process
6. legislative process = proces legislacyjny legislative process
7. entire process = cały proces entire process
10. slow process = powolny proces slow process
11. legal process = proces sądowy legal process
12. electoral process = wyborczy proces electoral process
13. complex process = skomplikowany proces complex process
14. industrial process = proces przemysłowy industrial process
15. mental process = guzowatość bródkowa mental process
16. judicial process = proces sądowy judicial process
17. biological process = proces biologiczny biological process
18. lengthy process = przydługi proces lengthy process
19. evolutionary process = ewolucyjny proces evolutionary process
20. ongoing process = trwający proces ongoing process
21. complicated process = skomplikowany proces complicated process
23. gradual process = proces graduału gradual process
24. long process = długi proces long process
26. physical process = fizyczny proces physical process
27. normal process = normalny proces normal process
28. difficult process = trudny proces difficult process
30. painful process = bolesny proces painful process
31. simple process = prosty proces simple process
32. regulatory process = nadzorujący proces regulatory process
34. formal process = formalny proces formal process
35. new process = nowy proces new process
37. continuous process = ciągły proces continuous process
38. public process = społeczny proces public process
39. social process = społeczny proces social process
40. time-consuming process = czasochłonny proces time-consuming process
42. cellular process = wypustka komórkowa cellular process
43. internal process = wewnętrzny proces internal process
44. stochastic process = proces stochastyczny stochastic process
45. open process = otwarty proces open process
47. tedious process = nużący proces tedious process
48. physiological process = fizjologiczny proces physiological process
49. dynamic process = dynamiczny proces dynamic process
50. laborious process = żmudny proces laborious process
51. historical process = historyczny proces historical process
52. metabolic process = proces przemiany materii, proces metaboliczny metabolic process
53. actual process = rzeczywisty proces actual process
54. rigorous process = surowy proces rigorous process
55. basic process = proces podstawowy basic process
56. scientific process = naukowy proces scientific process
58. constitutional process = proces konstytucyjny constitutional process
59. arduous process = żmudny proces arduous process
60. current process = obecny proces current process
61. important process = ważny proces important process
63. overall process = ogólny proces overall process
64. geological process = proces geologiczny geological process
65. two-step process = proces two-stepa two-step process
66. mechanical process = proces mechaniczny mechanical process
67. photographic process = proces fotograficzny photographic process
68. primary process = główny proces primary process
69. administrative process = proces administracyjny administrative process
70. separate process = oddzielny proces separate process
71. random process = proces losowy random process
72. artistic process = artystyczny proces artistic process
73. painstaking process = skrupulatny proces painstaking process
74. cumbersome process = nieporęczny proces cumbersome process
75. fair process = godziwy proces fair process
76. inclusive process = łączny proces inclusive process
77. grieving process = rozpaczając po procesie grieving process
78. costly process = kosztowny proces costly process
79. inflammatory process = podburzający proces inflammatory process
80. orderly process = proces ordynansa orderly process
81. chemical process = proces przemysłu chemicznego chemical process
82. biochemical process = proces biochemiczny biochemical process
83. local justice process = lokalny proces sprawiedliwości local justice process
84. digestive process = proces trawienny digestive process
85. disciplinary process = dyscyplinarny proces disciplinary process
86. certain process = pewny proces certain process
87. specific process = określony proces specific process
88. active process = czynny proces active process
89. iterative process = proces iteracyjny iterative process
90. economic process = gospodarczy proces economic process
91. efficient process = wydajny proces efficient process
92. delicate process = delikatny proces delicate process
93. reverse process = odwrotny proces reverse process
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 120
przyimek + process
Kolokacji: 25
between processes • without process • throughout the process • through the process • in the process • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.