PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"diplomatic objective" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny cel
  1. diplomatic przymiotnik + objective rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Ediplomacy has been defined as the use of the Internet and new information communication technologies to help achieve diplomatic objectives.