"diplomatic arrangement" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne przygotowanie
  1. diplomatic przymiotnik + arrangement rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    And they already dismiss Mr. Sharon's goal of a nonbelligerency accord - a long-term "diplomatic arrangement" - rather than a final peace agreement, he added.