"diplomatic approach" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne nadejście
  1. diplomatic przymiotnik + approach rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The British government adopted the report as official policy, and pursued a diplomatic approach to the problem over the next two years.

powered by  eTutor logo