"dig one's way" — Słownik kolokacji angielskich

dig one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykopywać czyjś droga
  1. dig czasownik + way rzeczownik
    Silna kolokacja

    "I put us in a hole and now we have to dig our way out."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo