"destroy one's way" — Słownik kolokacji angielskich

destroy one's way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): niszczyć czyjś droga
  1. destroy czasownik + way rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These are the strategic nuclear threats that can destroy our way of life.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo