ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"destroy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

destroy czasownik

destroy + rzeczownik
Kolokacji: 214
destroy evidence • destroy documents • destroy property • destroy buildings • destroy cells • destroy part • destroy crops • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
2. destroy documents = zniszcz dokumenty destroy documents
5. destroy cells = zniszcz cele destroy cells
6. destroy part = zniszcz część destroy part
12. destroy one's army = niszczyć czyjś wojsko destroy one's army
14. destroy things = zniszcz sprawy destroy things
17. destroy records = zniszcz zapisy destroy records
18. destroy targets = zniszcz cele destroy targets
23. destroy one's body = niszczyć czyjś ciało destroy one's body
24. destroy missiles = zniszcz pociski destroy missiles
27. attempt to destroy = próba niszczenia attempt to destroy
29. destroy one's ability = niszczyć czyjś umiejętność destroy one's ability
30. destroy one's car = niszczyć czyjś samochód destroy one's car
40. destroy thousands = zniszcz tysiące destroy thousands
45. destroy forests = zniszcz lasy destroy forests
48. destroy all copies = zniszcz wszystkie kopie destroy all copies
49. destroy trees = zniszcz drzewa destroy trees
50. destroy others = zniszcz innych destroy others
51. destroy one's work = niszczyć czyjś praca destroy one's work
52. destroy humanity = niszcz ludzkość destroy humanity
55. destroy one's mind = niszczyć czyjś umysł destroy one's mind
56. destroy Israel = zniszcz Izrael destroy Israel
57. power to destroy = władza by niszczyć power to destroy
58. destroy jobs = zniszcz prace destroy jobs
59. destroy communities = wyniszcz społeczności destroy communities
60. destroy objects = zniszcz przedmioty destroy objects
63. destroy areas = zniszcz obszary destroy areas
64. destroy infrastructure = wyniszcz infrastrukturę destroy infrastructure
czasownik + destroy
Kolokacji: 45
threaten to destroy • attempt to destroy • seek to destroy • try to destroy • intend to destroy • manage to destroy • want to destroy • ...
destroy + przyimek
Kolokacji: 43
destroyed by • destroyed during • destroyed before • destroyed after • destroyed in • ...
destroy + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 86
completely destroyed • totally destroyed • largely destroyed • utterly destroyed • partially destroyed • eventually destroy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.