"deliberate choice" — Słownik kolokacji angielskich

deliberate choice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świadomy wybór
  1. deliberate przymiotnik + choice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    A very deliberate choice of words, but I don't understand them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo