"delete posts" — Słownik kolokacji angielskich

delete posts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykreśl poczty
  1. delete czasownik + post rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The only people who need editing are the moderators here who are a sight too quick to delete critical posts.