ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"delete one's comment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykreślać czyjś komentarz
  1. delete czasownik + comment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The rules: Keep it clean, and stay on the subject or we might delete your comment.

    Podobne kolokacje: