ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"definitely encourage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością zachęcaj
  1. encourage czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    There are coaches who definitely encourage their players to inflict harm on other players.

powered by  eTutor logo