BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"decyzja sądowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "decyzja sądowa" po polsku

decyzja sądowa

rzeczownik
 1. court decision  
  Mr. Shawn told me about the court decision yesterday. (Pan Shawn powiedział mi wczoraj o decyzji sądowej.)
 2. court order , court ruling
  • decyzja sądowa, nakaz sądowy
   The family had not paid their rent for 40 years, in spite of a court order ordering them to do so. (Rodzina ta nie płaciła czynszu od 40 lat, mimo nakazu sądowego, który to określał.)
   Opposition members freed by court order are then locked up again by the state, regardless. (Członkowie opozycji uwalniani na mocy nakazów sądowych są niezależnie od tego ponownie zatrzymywani.)
   With this court order, he is sentenced to ten years in jail. (Tą decyzją sądową, on zostaje skazany na dziesięć lat pozbawienia wolności.)

Powiązane zwroty — "decyzja sądowa"

rzeczownik

"decyzja sądowa" — Słownik kolokacji angielskich

court decision kolokacja
 1. court rzeczownik + decision rzeczownik = decyzja sądowa
  Bardzo silna kolokacja

  After six years, there was no court decision on his case.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo