BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"decision" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

decision rzeczownik

rzeczownik + decision
Kolokacji: 105
court decision • policy decision • investment decision • landmark decision • management decision • business decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
  • After six years, there was no court decision on his case.
  • But all that could change because of the court decision last month.
  • I'm not sure the court decisions are clear enough to know.
  • If he's there, we won't have another court decision for 35 years.
  • The court decision established that he had the right to four hours of water per day.
  • For more than 20 years they have been allowed to use the property despite the 1966 court decision.
  • The Government has not said whether it plans to challenge the court decision.
  • "After that court decision it felt good to get right back to work again," he said.
  • This has led to a series of court decisions against him.
  • "We certainly have not yet started to draw a plan after the court decision."
2. policy decision = decyzja strategiczna policy decision
4. landmark decision = przełomowa decyzja landmark decision
5. management decision = decyzja dotycząca zarządzania management decision
6. business decision = decyzja gospodarcza business decision
7. majority decision = decyzja przyjęta większością głosów, decyzja większościowa, decyzja większości majority decision
9. health decision = decyzja zdrowotna health decision
10. personnel decision = decyzja personelu personnel decision
11. design decision = decyzja projektowa design decision
13. career decision = decyzja zawodowa career decision
15. treatment decision = decyzja traktowania treatment decision
17. board decision = decyzja zarządu board decision
20. budget decision = tania decyzja budget decision
decision + rzeczownik
Kolokacji: 19
decision maker • decision process • Decision Point • decision making • decision tree • ...
decision + czasownik
Kolokacji: 200
decision makes • decision affects • decision reflects • decision allows • decision follows • decision comes • decision rests • ...
czasownik + decision
Kolokacji: 189
decision written • announce one's decision • reverse one's decision • influence one's decision • defend one's decision • ...
przymiotnik + decision
Kolokacji: 342
final decision • unanimous decision • difficult decision • right decision • tough decision • bad decision • controversial decision • ...
przyimek + decision
Kolokacji: 33
of one's decision • in one's decision • to one's decision • with one's decision • on one's decision • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.