"decorative accent" — Słownik kolokacji angielskich

decorative accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ozdobny akcent
  1. decorative przymiotnik + accent rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He had joined their parade, where he formed a decorative accent.