KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"decorative object" — Słownik kolokacji angielskich

decorative object kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ozdobny przedmiot
  1. decorative przymiotnik + object rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They may be hung as decorative objects on the wall or at a window and cost $40 to $80.

powered by  eTutor logo