ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"decorative motif" — Słownik kolokacji angielskich

decorative motif kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dekoracyjny motyw
  1. decorative przymiotnik + motif rzeczownik
    Silna kolokacja

    Each page uses a different and coherent set of decorative motifs.