"curtly told" — Słownik kolokacji angielskich

curtly told kolokacja
Popularniejsza odmiana: curtly tell
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szorstko powiedzieć
  1. tell czasownik + curtly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I was curtly told that our table would be held for no more than five minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo