"curtly tell" — Słownik kolokacji angielskich

curtly tell kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szorstko powiedz
  1. tell czasownik + curtly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I was curtly told that our table would be held for no more than five minutes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo