"current existence" — Słownik kolokacji angielskich

current existence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne istnienie
  1. current przymiotnik + existence rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Though I believe my current existence is as much your responsibility as anyone's.