"entire existence" — Słownik kolokacji angielskich

entire existence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): całe istnienie
  1. entire przymiotnik + existence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She felt as though the world and her entire existence had been swept away.

    Podobne kolokacje: