"human existence" — Słownik kolokacji angielskich

human existence kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzka egzystencja
  1. human przymiotnik + existence rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He took human existence as about 1/3000 of the earth's age.

    Podobne kolokacje: