"current confrontation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecna konfrontacja
  1. current przymiotnik + confrontation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Indeed, the Cuban Government has been quick to evoke that past in the current confrontation.