"create Woman" — Słownik kolokacji angielskich

create Woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz Kobietę
  1. create czasownik + woman rzeczownik
    Silna kolokacja

    And God Created Woman may refer to:

    Podobne kolokacje: