ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cover up one's tracks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cover up one's tracks" po angielsku

"cover up one's tracks" — Słownik kolokacji angielskich

cover up one's tracks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakrywać czyjś ślady
  1. cover czasownik + track rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was one of the few times I'd ever seen Harry caught trying to cover up his tracks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo