ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cover one's tracks" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cover one's tracks" po angielsku

"cover one's tracks" — Słownik kolokacji angielskich

cover one's tracks kolokacja
  1. cover czasownik + track rzeczownik = zacierać za sobą ślady
    Bardzo silna kolokacja

    She would have known exactly how to cover her tracks.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo