"cover the time" — Słownik kolokacji angielskich

cover the time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przykryj czas
  1. cover czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Once the city must have covered many times its present area.

    Podobne kolokacje: