"cost time" — Słownik kolokacji angielskich

cost time kolokacja
Popularniejsza odmiana: cost several times
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czas kosztu
  1. cost czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sunday costs three times what this would cost during the week.

    Podobne kolokacje: