"cost several times" — Słownik kolokacji angielskich

cost several times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kosztuj kilkakrotnie
  1. cost czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Sunday costs three times what this would cost during the week.

    Podobne kolokacje:

podobne do "cost several times" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cost several times" po angielsku — Słownik polsko-angielski

przysłówek
inne