"contribute to books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contribute to the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz do książek
  1. contribute czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He also contributed to the book of the same name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo