"contribute to the book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz do książki
  1. contribute czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He also contributed to the book of the same name.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo