"contribute several articles" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: contribute articles
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisz kilka artykułów
  1. contribute czasownik + article rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He contributed more than 100 articles to the magazine and was the author of several books.

powered by  eTutor logo